Waarom uitzettingen van pootkarpertjes op Bussloo?

Iedereen zal zich de dood van Moby Dick, het monument op Bussloo, in de zomer van 2003 nog herinneren. Dit deed ook vele vissers beseffen dat er aan ieder karperleven ook eens een eind komt en dat er meer en meer grote of oude vissen van het oorspronkelijke bestand op Bussloo hetzelfde lot beschoren zal zijn. Temeer daar het oorspronkelijke bestand reeds in de begin 70-er jaren is uitgezet.

Keuzes:

  • In principe zijn er voor een grote vissenwater als Bussloo maar twee keuzes:
    Of wachten tot alle grote en oude vissen van het oorspronkelijke bestand doodgegaan zijn en pas daarna weer een vrij massale uitzetting te doen van pootkarpertjes, dit kan vrijwel zonder enig risico van ziekten plaatsvinden. Het nadeel hiervan is dat Bussloo als viswater een behoorlijk aantal jaren niet of nauwelijks meer interessant is voor karpervissers.

  • Of geleidelijk in vijf jaar jaarlijks een aantal pootspiegeltjes uit te zetten. Het voordeel hiervan is een geleidelijke opbouw van een mooi nieuw karperbestand. Het nadeel hiervan is dat een deel van het bestaande bestand dood kan gaan omdat nieuwe visjes andere bacteriën en soms ook andere parasieten met zich mee kunnen brengen vanuit het water waar ze opgekweekt zijn. Dit ondanks dat steekproefsgewijs de pootkarpertjes vooraf op virusziekten zijn gecontroleerd bij het CIDC in Lelystad.

Gemaakte keuze:

Door de overgrote meerderheid van de Bussloo karpervissers is voor de tweede optie gekozen.

 


De uitzetting van 29-10-2005

Er zijn  37 stuks spiegelkarper uitgezet met een totaal gewicht van 60 kilogram.
Het gemiddeld gewicht van de uitgezette karpers ligt rond de 1500 gram.
De spiegelkarpers zijn van het Duitse ras een speciaal voor de consumptie gekweekte vis.

Uiterlijk:
Deze vis is gemakkelijk te herkennen.
De karper heeft een hoge rug, en bijna altijd een platte buik.
Het gaat bijna altijd om spiegel- of lederkarpers.
De spiegels zijn overwegend zwakbeschubt.
Dit zal het herkennen van de vissen wel bemoeilijken.

Groei:
K2 en K3 spiegelkarpers groeien de eerste 2 jaar na uitzetting het hardst.
Van 40cm tot 60cm gaat binnen ��n tot anderhalf groeiseizoen.
Tot hun zevende levensjaar gaat het dan gemiddeld met 3 tot 5 cm per groeiseizoen.
In grammen gaat het gemiddeld van 2000 gram in het eerste volledige groeiseizoen tot 1000 tot 1500 gram gemiddeld in de daaropvolgende jaren.
Natuurlijk is te verwachten dat er grote individuele verschillen in groei tussen de vissen zal zitten. De Duitse consumptiekarpers groeien in de eerste jaren na uitzetting iets harder dan Valkenswaardspiegelkarpers en kunnen na 4 a 5 jaar al een gewicht van 20 pond halen.

 


De uitzetting van zaterdag 4 maart 2006.

Er zijn op deze dag 53 spiegeltjes uitgezet. Het gewicht van deze spiegeltjes was gemiddeld hoger dan de op 29-10-2005 uitgezette spiegeltjes.
Deze spiegeltjes waren afkomstig van Lac de Villedon in Frankrijk. Van vangstmeldingen op de IJssel, waar ook enige jaren geleden Villedon spiegeltjes waren uitgezet, is bekend dat deze visjes enorm hard kunnen groeien.

Uiterlijk:
Ook deze spiegeltjes zijn overwegend zwakbeschubd, dus soms ook niet zo eenvoudig terug te herkennen, maar er zitten ook exemplaren met een bijzonder fraai schubbenpatroon (zie hiervoor de uitzetfoto's...)

Groei:
De toppers van deze Villedon spiegeltjes kunnen binnen 3 a 4 jaar na de uitzetting al een gewicht van 20 pond of meer halen. Zeker in de eerste jaren groeien deze spiegeltjes sneller dan Valkenswaard spiegeltjes.

 


De uitzetting van vrijdag 26-10-2007.

Er zijn op deze dag 47 spiegeltjes uitgezet. Het gewicht van deze spiegeltjes was iets lager dan de op 04-03-2006 uitgezette spiegeltjes.

Uiterlijk:
Ook deze spiegeltjes zijn overwegend zwakbeschubd, dus soms ook niet zo eenvoudig terug te herkennen, maar er zitten ook exemplaren met een bijzonder fraai schubbenpatroon (zie hiervoor de uitzetfoto's...)

Groei:
De toppers van deze spiegeltjes kunnen binnen 3 a 4 jaar na de uitzetting al een gewicht van 20 pond of meer halen. 

 


De uitzetting van 2008.

Omdat Bussloo van oorsprong een water is met schubkarpers, en te voorkomen dat er over een tijd alleen nog spiegelkarpers worden gevangen, is er besloten om in 2008 over te gaan op het uitzetten van een partij Edelschubs.

Deze worden zondag 26-10-2008 om 10:00 verwacht bij de boothelling.

 


De uitzetting van 2009.

De uitzetting van 2009 is helaas niet doorgegaan. Deze uitzetting is verschoven naar 2010.

 


De uitzetting van 2010.

We gaan uitzetten op zaterdag 15 mei a.s.:

Om 9.00 uur op Bussloo (bij de botenhelling ingang Withagenweg), besteld is 200 kg spiegeltjes.

Er wordt K3 geleverd d.w.z. tussen de 1300 en 1800 gram per spiegeltje.

 


De uitzetting van 2017.

Wij gaan uitzetten op maandag 18 december.:

Om 12.30 uur op Bussloo (bij de botenhelling ingang Withagenweg), besteld is 15 spiegels a 5kg. 

 


De uitzetting van 2018.

Wij gaan uitzetten op vrijdag 12 oktober.:

Om 10.30 uur op Bussloo (bij de botenhelling ingang Withagenweg), besteld is +/-15 schubs a 5kg.

 


De uitzetting van 2021.

Wij gaan uitzetten op zaterdag 11 december.:

Om 14.30 uur op Bussloo (bij de botenhelling ingang Withagenweg), besteld is +/-25 schubs a 5kg.